Tanums kommunvapen
Dela

Nära det mesta

Kommunikationerna i Tanums kommun är mycket bra. E6 mot Oslo och Göteborg går genom kommunen. Mot öster har vi vägförbindelse med Dalsland, Värmland och Vänerregionen. Och för att nå Tanum från Göteborg eller Strömstad finns järnvägsförbindelse på Bohusbanan.
Dela