Tanums kommunvapen
Dela

Hälso- och sjukvård


Västra Götalandsregionen ansvarar för att invånarna i Västra Götaland får den hälso- och sjukvård som de behöver. Vården kan bestå av allt från råd på telefon till besök på vårdcentral och specialistinsatser på sjukhus.

Primärvården tar hand om de vanligaste sjukdomarna, kroniska sjukdomar, en stor del av barns och äldres sjukdomar, psykisk ohälsa och missbruk. Här finns kompetens inom bland annat allmänmedicin, psykiatri, geriatrik, gynekologi, mödra- och barnhälsovård, sjukgymnastik och arbetsterapi.

Västra Götalandsregionen har infört en vårdvalsmodell i primärvården, VG Primärvård. Syftet är att stärka patientens ställning och förbättra kvaliteten och tillgängligheten i vården.

Alla invånare över 16 år kan välja bland cirka 200 vårdcentraler, privata och offentliga, som har godkänts av Västra Götalandsregionen. Samma krav ställs på alla vårdcentraler.

I Tanumshede finns två vårdcentraler, dels regionens (landstingets) vårdcentral och dels den privatdrivna Kvarterskliniken. I Fjällbacka finns en vårdcentral som regionen driver. På Strömstad och Uddevalla sjukhus finns akutmottagningar dagtid. Nattetid är närmaste akutmottgning på NÄL utan för Trollhättan.

Dela